3003com必赢-最新安装下载

 
3003com必赢
服务项目
                                                                                                                                   返回首页
砂石桩法

哈尔滨新恒集团中龙热电职工宿舍及仓库工程

哈尔滨新恒集团中龙热电职工宿舍及仓库工程场地原为砖厂取土坑,废弃后杂填土回填已基本填平,最深处达20m,采用振动挤密砂石桩处理。经检测,地基承载力达到160kpa以上,符合设计要求。