3003com必赢-最新安装下载

 
3003com必赢
服务项目
                                                                                                                                   返回首页
强夯施工
强夯法

强夯法适用于处理碎石土、砂石、低饱和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土、素填土或杂填土等地基。

工艺流程:

平整场地~~~标夯点~~~测场地及锤顶高程~~~夯击~~~填平夯坑~~~低能量满夯~~

~测场地高程

强夯置换法

适用于高饱和度的粉土与软塑~流塑的粘性土等地基上对变形控制要求不严的工程。

工艺流程:

平整场地~~~标夯点~~~测场地及锤顶高程~~~夯击~~~平场满夯~~~铺垫层~~

~碾压密实